Transmiterea vocii şi a sunetului, a serviciilor audio şi video prin intermediul diferitor reţele de comunicare ridică probleme juridice majore. Domeniile afectate sunt: televiziunea, radioul, providerii de internet, precum şi retransmisiile televizate şi radio şi alte grupuri de produse şi servicii din domeniul comunicaţiilor.

Biroul de avocaţi Buruiana & Partners oferă servicii juridice în procesul de stabilire a canalelor sau reţelelor de comunicaţie, lucrează în contact strâns cu licenţiaţii în vederea conformării cu cerinţele legale, participarea în negocierea contractelor de vânzare-cumpărare, de muncă sau de neconcurenţă. Avocaţii biroului consultă, de asemenea, cu privire la orice modificare legală ce poate afecta societăţile din domeniul audiovizualului şi oferă reprezentanţă în negocierile cu diferite autorităţi de stat.

Biroul Buruiana & Partners oferă reprezentanţă clienţilor din industria de divertisment angajaţi în crearea, achiziţionarea şi distribuirea programelor de televiziune. De asemenea, reprezentăm studiourile de cinema şi de înregistrare a muzicii, companiile de producţie şi distribuţie a filmelor. Conlucrăm cu companiile audiovizuale în legătură cu acordurile de afiliere, în conformitate cu care aceştia achiziţionează programe de la producătorii de programe.

De asemenea, oferim consultaţii juridice cu privire la particularităţile juridice a dreptului de proprietate şi de autor, posibilele acţiuni în judecată sau răspunderea legală. Reprezentăm reclamanţii, pârâţii şi alte persoane interesate în procesele cu privire la însuşirea dreptului de autor sau de marcă, concurenţa neloială sau licenţă.

 ©2001-2010 Copyright Buruiana & Partners. All rights reserved. Developped by : IT-Studio.md