Biroul de avocaţi Buruiana & Partners este specializat în litigii comerciale. Participăm în toate fazele proceselor economice sau civile. Reprezentăm clienţii în orice instanţa judiciară din Moldova. Negociem, cu acordul clienţilor, încheierea unor acorduri amiabile extrajudiciare sau tranzacţii judiciare. Experienţa noastră include litigii între cumpărători şi vânzători, locatari şi locatori, fondatori şi conducători ai societăţilor mixte sau companiilor, precum şi litigii apărute cu ocazia administrării companiilor. De asemenea, oferim expertiză în litigiile cu privire la dreptul de marcă sau autor.

Avocaţii biroului sunt iscusiţi şi frecvent folosesc tehnici alternative de rezolvare a litigiilor cum ar fi: arbitrajul şi medierea. Oferim consultaţii în etapele iniţiale de negociere şi elaborare a contractelor, în scopul minimizării riscului unor litigii şi recomandăm cele mai adecvate mecanisme de rezolvare a disputelor ce pot apărea.

Experienţa noastră în domeniul arbitrajului cuprinde consultanţă în elaborarea clauzelor arbitrale, reprezentarea reclamanţilor şi pârâţilor în arbitrajele instituţionale şi ad-hoc şi, când este necesar executarea hotărârilor arbitrale străine conform Convenţiei cu privire la recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine. Avocaţii biroului servesc, de asemenea, în calitate de arbitri aleşi sau numiţi. Suntem convinşi ca prin reprezentarea ireproşabilă a clienţilor ne câştigăm şi menţinem încrederea lor în noi. ©2001-2010 Copyright Buruiana & Partners. All rights reserved. Developped by : IT-Studio.md