Biroul de avocaţi Buruiana & Partners întocmeşte şi facilitează încheierea contractelor de tip nou pentru piaţa Moldovei. Aceste contracte includ vânzarea şi cumpărarea activelor companiilor de utilitate publică, anterior aparţinând statului, vânzarea-cumpărarea energiei electrice intre producători, distribuitori de energie şi consumatori. Oferim consultanţă juridică pentru proiecte de dezvoltare şi finanţare, contracte de societate, privatizare, achiziţii, societăţi mixte şi litigii.

Avocaţii noştri sunt implicaţi în toate aspectele planificării, studiilor de fezabilitate, în participarea la licitaţii, precum şi în operarea, finanţarea, restructurarea şi privatizarea instalaţiilor energetice. Negociem şi documentăm aranjamente contractuale, structurăm şi documentăm finanţări, coordonăm strategii fiscale, luând în considerare particularităţile culturale şi sociale din Moldova.

Biroul reprezintă producători de energie, comercializatori de energie şi clienţii săi in procedurile de distribuţie a energiei şi obţinerea licenţelor de producere a energiei. În plus, avocaţii noştri consultă întreprinderile prestatoare de servicii publice şi investitorii cu privire la achiziţia utilităţilor şi instalaţiilor electrice în curs de privatizare.

Noi oferim consultanţă întreprinderilor angajate în telefonia prin cablu, celulară sau satelit şi în servicii de internet. Experienţa noastră cuprinde aspectele juridice în domeniul investiţiilor, achiziţiilor, societăţilor mixte, precum şi în domeniul infrastructurii, privatizării şi proiectelor de finanţare.

Biroul nostru are experienţă intr-un şir de domenii ale telecomunicaţiilor, inclusiv telefonia prin şi fără cablu. Oferim asistenţă juridică în formarea strategiei de afaceri, obţinerea aprobărilor de la autorităţile publice, negocierea acordurilor operaţionale şi comerciale vitale pentru afacerile clienţilor. În egală măsură, avocaţii noştri monitorizează atent orice schimbare legislativă ce poate afecta afacerile clienţilor, oferă consultanţă cu privire la noile oportunităţi de afaceri şi ajută la înţelegerea şi conformarea cu cerinţele legale din Moldova. De asemenea, oferim ajutor în negocierea termenilor contractelor de concesiune, contractelor de privatizare, restructurarea operatorilor cu capital de stat pentru pregătirea spre vânzare şi negocierea termenilor de vânzare.

 ©2001-2010 Copyright Buruiana & Partners. All rights reserved. Developped by : IT-Studio.md